Agenda

Activiteiten in 2018:   

-  Woensdag 24 januari: Herrhaling, wegens grote belangstelling, van de Geschiedenis van Monnickendam, door Marjan Copray.

-  Dinsdag 20 februari: Lezing Jan Werner over Historische kaarten uit de collectie Hoek.

-  Zoncdag 18 maart: Themawandeling "HetOude Stadhuis". Aanvang 14.30 uur

-  Donderdag 22 maart: Lezing (nog nader in te vullen).

-  Zaterdag 21 april: Voorjaarsexcursie. Nadere informatie volgt.

-  Zondag 22 april: Themawandeling "Poorten, grachten en bruggetjes". Aanvang 14.30 uur

-  Woensdag 6 juni: Algemene  Ledenvergadering

-  Zaterdag 15 september: Najaarsexcursie (bestemming nog niet bekend).

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder