Cursus Genealogie voor beginners

Cursus Genealogie voor beginners

Op 19 oktober 2018 start het Waterlands Archief met een cursus Genealogie voor beginners.

Bent u ook nieuwgierig naar uw roots? Heeft uw familie bijvoorbeeld altijd al in de regio Waterland gewoond, wat waren hun namen, wat deden zij voor kost, waren zij rijk of juist heel arm. Door onderzoek te doen naar uw familiegeschiedenis komt het verleden op een hele persoonlijke manier tot leven.

In zes lessen leert u een genealogisch onderzoek opzetten en het gebruiken van de basisbronnen voor genealogisch onderzoek: burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafboeken. Daarnaast zijn lessen gewijd aan een bronnen betreffende vestiging en vertrek en een kennismaking met notarieel en rechterlijke archieven. In de cursus is met name aandacht voor specifieke regionale bronnen.  De laatste les is Herman Rijswijk van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Zaanstreek Waterland aanwezig om specifieke vragen te beantwoorden en krijgt u een rondleiding door de depots van het Waterlands Archief. 

De cursus kan doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Tijd:                     vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur

Data:                   19 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december, 18 januari

Plaats:                 Waterlands Archief,  Wielingenstraat 75 te Purmerend
Kosten:               € 65,00 inclusief lesmateriaal

Docenten:          Waterlands Archief en NGV

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder