* Dinsdag 20 februari: Lezing Jan Werner over de historische kaarten uit de collectie Hoek

Op dinsdag 20 februari a.s. vindt in het Weeshuis te Monnickendam een lezing plaats welke gegeven wordt door Jan W.H. Werner, oud conservator Kaarten & Atlassen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Jan Werner belicht, mede aan de hand van mooie afbeeldingen, de achtergronden, inhoud en betekenis van de kaarten van Monnickendam en de wijde omgeving uit de Collectie Hoek.

Enkele jaren geleden heeft de Vereniging Oud Monnickendam de complete historische collectie over Monnickendam van de familie Hoek verworven. Inmiddels is de collectie gecatalogiseerd en momenteel is de eerste tentoonstelling hiervan te bezichtigen in het Waterlandsmuseum De Speeltoren te Monnickendam.

Tijdens deze lezing wordt specifiek aandacht besteed aan de verworven kaarten uit deze collectie.

Aanvang 20.00 uur in het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam. 

De toegang is gratis. Bij de uitgang is een collectebus voor een bijdrage in de kosten.

 


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder