* Ingezonden commentaar VOM op plannen Galgeriet

Ingezonden commentaar naar het College van B&W van Waterland op de plannen voor het Galgeriet op 21 maart 2018.

 

De Vereniging Oud Monnickendam zou gaarne het volgende willen opmerken t.a.v. de plannen voor het Galgeriet:

  1. Bij de huidige plannen wordt het zicht vanaf de Gouwzee op de contouren van de oude stad totaal weggenomen. Het historisch havenfront is dan nauwelijks meer te zien. Wij adviseren om de noordelijke landtong, vanaf de nieuw aan te leggen brug, niet hoger te bouwen dan twee woonlagen met kap en een enkel pand met wat grotere hoogte. Het gemis aan woonruimten dat hierdoor ontstaat, kan gecompenseerd worden aan de andere kant van de brug, langs de Waterlandse Zeedijk. Daar kan (veel) hoger gebouwd worden dan er nu staat aangegeven. Dit zou dan geen afbreuk doen op de contouren van de historische stad.

  2. Uit de tekeningen blijkt dat er een stuk water gedempt wordt. Wij konden uit de tekeningen niet opmaken hoe dit gecompenseerd wordt, of te wel waar er extra water wordt gecreëerd. Dit is volgens ons wettelijk noodzakelijk.

  3. De contouren van de daken van de woningen in de historische stad zijn voornamelijk kappen met een dakhelling tussen de 45 en 60 graden en schilddaken met daartussen een plat dak, al dan niet met verschillende soorten klok- of bv trapgevels. Platte daken komen nauwelijks voor. Wij zouden daarom ook in de nieuwe wijk Galgeriet liever puntdaken zien dan platte daken.


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder