De vereniging

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse projecten wordt een positieve impuls gegeven.

Daarnaast doet "Oud Monnickendam" onderzoek naar het verleden van de stad, bervordert het verbreiden van historische kennis d.m.v. lezingen en excursies en de uitgave van een jaarboek , dat naast de verslagen van het het afgelopen jaar vele artikelen over de historie van Monnickendam bevat.

De Vereniging "Oud Monnickendam" heeft verder het Museum "De Speeltoren" (thans ondergebracht in een aparte stichting) en de Stichting IJsschuiten Gouwzee (momenteel in het bezit van maar liefst 18 historische ijsschuiten) opgericht en heeft een afdeling stadsgidsen die deskundige rondleidingen door de historische binnenstad verzorgt. 

Eenmaal per jaar, in het voorjaar, wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Daarbij legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. 

Wat kunt u verwachten van de Vereniging?

Dat we een prachtige website hebben met een grote beeldbank, die (inter)nationaal bekend en geraadpleegd wordt.
Dat we naast het alom gewilde jaarboek, ook andere boeken uitgeven, die in het museum of via de website te koop zijn.
Dat we een zeer actieve werkgroep stadsgidsen hebben.
Dat we het Waterlandmuseum 'de Speeltoren" hebben, opgezet en gerund door vrijwilligers en dat in 2012 na nieuwbouw is geopend en in 2015 een landelijke 'innovatie' prijs kreeg!
Dat u daar o.a. museumjaarkaarten kunt kopen, ook als cadeau voor een ander.
Dat we actief zijn in de Welstand en Monumentencommissie van de Gemeente.
Dat we de St. IJszeilschuiten hebben opgericht die zeer actief is. De antieke ijsschuiten zijn in binnen- en buitenland veel gefilmd en gebruikt voor toeristische publicaties.
Dat we 2x per jaar meepraten met de Gemeente over de ontwikkelingen in de Binnenstad van Monnickendam en het toeristisch beleid.
Dat we onderzoekers en boekschrijvers helpen bij het verkrijgen van informatie over hun uitgave.
Dat we meehelpen informatiepanelen in de oude binnenstad op te stellen.
Dat we 2x per jaar een excursie organiseren.
Dat we minimaal 4x per jaar een lezing organiseren.
Dat we iedereen met raad en daad bijstaan die iets wil weten van Oud Monnickendam.
Dat we een jaarlijkse prent uitgeven voor onze leden.
Dat we diverse werkgroepen hebben, zoals een archeologische werkgroep en een werkgroep Oral History.
Dat we sinds medio 2015 het Praathuis/Havenkantoor/ Thuis van de Ver. Oud Monnickendm beheren aan de Brugsteeg 5.
Dat we de prijs 'de Monnick" uitreiken aan diegene die iets heel speciaals gedaan heeft in Monnickendam op bijvoorbeeld bouwkundig gebied.

En wat nog meer......

"Oud Monnickendam" wil u zoveel mogelijk bij dit alles betrekken om gezamenlijk invloed in de goede richting uit te oefenen. Om als vereniging sterk te staan, hebben wij uw steun dus hard nodig. 

 

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder