* 19 november Lezing: presentatie boek 'Broek in Waterland' en info 'Nieuwbouw Galgeriet'

Lezing Oud Monnickendam op 19 november a.s. in het Hervormd Weeshuis Weezenland 16 te Monnickendam                  aanvang 20.00 uur.

 

Presentatie boek Broek en Waterland

Dit boek vertelt de boeiende geschiedenis van Broek en Waterland en de regio Waterland. Het verhaal begint in 1282, als graaf Floris V de heerlijkheid Waterland in handen krijgt van Jan Persijn en eindigt in 1811 met een bezoek van Napoleon aan Broek.

Loek Zoon(senior medewerker Waterlands Archief) geeft een inleiding over de inhoud van het boek en daarna zal Jaap Haag iets vertellen over zijn bijdrage aan het boek, t.w. de weerbare mannen in Broek in Waterland.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om het boek in te zien en te kopen.

Nieuwbouw Galgeriet

Na de pauze wordt dit onderwerp besproken en met name de huidige stand van zaken van het project. Op de door ons ingediende zienswijze is een reactie van de gemeente gekomen. In de raadsvergadering van 3 oktober is het omgevingsplan Monnickendam - Galgeriet 2019 plus het Beeld Kwaliteits Plan door de raad goedgekeurd.

Het Beeld Kwaliteits Plan ligt in de pauze ter inzage en zal daarna ook besproken worden.

We zullen de reactie van de gemeente toelichten en onze vereniging zal zich moeten beraden over verdere stappen in dit proces.

  


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder